Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ZADANIA

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy, który z dniem 16.04.2018 r. wraz z podległymi wojskowymi komendami uzupełnień został podporządkowany Szefowi Sztabu Generalnego WP.


Do głównych zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień należy:

 • zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 • administrowanie rezerwami osobowymi;
 • wykonywanie świadczeń na rzecz obrony;
 • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
 • udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, zawodowej i kandydackiej;
 • gromadzenie zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych;
 • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • promocja obronności i służby wojskowej.

 

 mapa terenuWojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu administruje na obszarze 1704 km² zamieszkałego przez 350 tys. mieszkańców.


Na administrowanym terenie funkcjonują:


Ponadto w Toruniu swoje siedziby mają: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wojewódzki Urząd Pracy.

Obszar administrowany przez WKU w Toruniu jest regionem przemysłowo-rolniczym. Około 57% powierzchni obszaru administrowanego stanowią użytki rolne. Pod względem gospodarczym administrowany teren zalicza się do średnio rozwiniętych.
Główne gałęzie przemysłu to:
· przemysł chemiczny,
· przemysł elektromaszynowy,
· przemysł włókienniczy ,
· przemysł spożywczy.
Do liczących się zakładów pracy należą: „Elana”, „Spomasz”, „Metalchem”, „Towimor”, „Ema-Apator”, „Pacific”, „Kopernik”, „Metron”, "Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych", „PPU Agrochłód”, „Lacpol”.
Największym ośrodkiem miejskim o znaczeniu krajowym jest Toruń, który jest dużym ośrodkiem przemysłowym, handlowym, naukowym i kulturalnym. Działają tu liczne instytucje administracyjne, gospodarcze i kulturalne.
 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

  
 • BIP