Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu - WOLNE STANOWISKA

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WOLNE STANOWISKA

Osoby zainteresowane zawodową służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

·      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego

·      książeczkę wojskową

·      dowód osobisty

·      świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)

·      zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej

·      świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego

·      inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwo ukończenia szkół, certyfikaty itp.)

·      ubiór sportowy

 

 

8 KUJAWSKO-POMORSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ – BUDGOSZCZ

 

85-915 Bydgoszcz ul. Warszawska 10
tel.: 261 415 510

postępowanie kwalifikacyjne w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

 

 

 

4 ZIELONOGÓRSKI PUŁK PRZECIWLOTNICZY – CZERWIEŃSK

 

66-016 Czerwieńsk, ul. Składowa 10
tel.: 261 671 251, 261 671 310
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie w każdy czwartek i piątek tygodnia

www.4zpplot.wp.mil.pl

 

 

15 BRYGADA ZMECHANIZOWANA – GIŻYCKO

 

11-500 Giżycko, ul. Al. Wojska Polskiego 21
tel.: 261 335 255, 261 335 221
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie w każdy czwartek i piątek tygodnia

www.15bz.wp.mil.pl

 

 

6 BATALION POWIETRZNODESANTOWY – GLIWICE

 

44-121 Gliwice ul. Andersa 47
tel.: 261 111 726

prowadzone będzie:  05.09.2018,  12.09.2018,  03.10.2018,  10.10.2018, 07.11.2018,  14.11.2018,  05.12.2018,  12.12.2018

www.6batalion.wp.mil.pl

 

 

15 GOŁDAPSKI PUŁK PRZECIWLOTNICZY – GOŁDAP

 

19-500 Gołdap, ul. Partyzantów 33
tel.: 261-336-244
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca

www.15pplot.wp.mil.pl

 

 

1 GRÓJECKI OŚRODEK RADIOELEKTRONICZNY – GRÓJEC

 

05-600 Grójec ul. Słomczyn-Kącin
tel.: 261 513 209,  261 513 441

prowadzone będzie:  każdy pierwszy i trzeci wtorek

www.1orel.wp.mol.pl

 

 

16 BATALION REMONTU LOTNISK – JAROCIN

 

63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 71
tel.: 261 581 351

prowadzone będzie:  23.08.2018

www.16brl.wp.mil.pl

 

 

16 BATALION POWIETRZNODESANTOWY – KRAKÓW

 

30 – 901 Kraków ul. Wrocławska 82
tel.: 261 134 602,  261 134 551
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie w dniach:
11.09.2018,  25.09.2018,  09.10.2018,  13.11.2018,  11.12.2018

www.16bpd.wp.mil.pl

 

 

6 BATALION DOWODZENIA – KRAKÓW

 

30-901 Kraków ul. Ułanów 43
tel.: 261 135 538,  261 135 534
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie w dniach: 
28.08.2018,  18.09.2018,  16.10.2018,  06.11.2018,  04.12.2018

www.6bdow.wp.mil.pl

 

 

6 BATALION LOGISTYCZNY- KRAKÓW

 

30-901 Kraków, ul. Głowackiego 11
tel.: 261 134 867,  261 134 466,  261 134 265
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie o godz. 8:00
w dniach  28.08.2018,  18.09.2018,  16.10.2018,  06.11.2018,  04.12.2018

www.6blog.wp.mil.pl

 

 

1 BATALION KWAWALERII POWIETRYNEJ- LEŹNICA WIELKA

 

95-043 Leźnica Wielka
tel.: 261 168 204,  261 168 218,  261 168 205
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie każdy wtorek oprócz dni ustawowo wolnych godz. 9.00

www.25bkpow.wp.mil.pl

 

 

17 BRYGADA ZMECHANIZOWANA – MIĘDZYRZECZ

 

66-300 Międzyrzecz ul. Wojska Polskiego 17
tel.: 261 674 265,  261 674 816
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie o godz. 8:00 w każdy wtorek tygodnia

www.17wbz.wp.mil.pl

 

 

12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA – SZCZECIN

 

70-904 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250
tel.: 261-455-356
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie o godz. 8:00 w każdy wtorek tygodnia

www.12bz.wp.mil.pl

 

 

5 PUŁK INŻYNIERYJNY - SZCZECIN PODJUCHY

 

70-727 Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39
tel.: 261 454 590,  261 454 513
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie:
22.08.2018,  29.08.2018

każda środa godz. 8.00

www.5pinz.wp.mil.pl

 

 

21 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W ŚWIDWINIE – ŚWIDWIN

 

78-301 Świdwin ul. Połczyńska 32
tel.: 261 533 145
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

www21blot.wp.mil.pl

 

 

10 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ – ŚWIĘTOSZÓW

 

59-726 Świętoszów ul. Sztabowa 1
tel.: 261 685 015,  261 685 090,  261 685 017
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie o godz. 8:00 w każdy czwartek tygodnia

www.10bkpanc.wp.mil.pl

  

 

7 BATALION KAWALERII POWIETRZNEJ – TOMASZÓW MAZOWIECKI

 

97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72
tel.: 261 167 011,  261 167 714
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie: 31.08.2018

www.7bkpow.wp.mil.pl

 

1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA - WAŁCZ

78-600 Wałcz, ul. Ciasna 7
tel.: 261 472 593, 261 472 257
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie oficerów i podoficerów

www.1rblog.pl

 

PUŁK REPREZENTACYJNY WOJSKA POLSKIEGO - WARSZAWA

00-909 Warszawa ul. Hynka 2
tel.: 261 873 266
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie w dniach:
13.09.2018,  11.10.2018,  15.11.2018,  13.12.2018

www.preprwp.wp.mil.pl

 

 

11 PUŁK ARTYLERII – WĘGORZEWO

 

11-600 Węgorzewo ul. Bema 7
tel.: 261-337-132
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie o godz. 7:30 w każdą środę tygodnia

www.11pa.wp.mil.pl

 

11 BATALION DOWODZENIA – ŻAGAŃ

 

68-100 Żagań ul. Żarska 1
tel.: 261 688 364,  261 688 360,  262 780 262,  261 688 457
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie każdy czwartek godz. 7.45 (biuro przepustek ul. Żarska, brama środkowa

www.11bdow.wp.mil.pl

 

34 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ – ŻAGAŃ

 

68-100 Żagań ul. Żarska 1
tel.: 261 688 924,  261 688 879
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie każda środa godz. 07.00
www.34bkpanc.wp.mil.pl

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl