Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WOLNE STANOWISKA

Osoby zainteresowane zawodową służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego (WF)
 • książeczkę wojskową
 • dowód osobisty
 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
  (świadectwa ukończenia szkół, prawo jazdy, uprawnienia, zaświadczenia, certyfikaty, itp.)

Ponadto należy zabrać:

 • ubiór sportowy
 • przybory do pisania

 

BIAŁOBRZEGI
16 POMORSKA DYWIZJA ZMECHANIZOWANA
05-126 Białobrzegi, ul. Osiedle Wojskowe 93
tel.: 261 887 467,    261 887 468
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie : oficerów, podoficerów
16dz.wp.mil.pl
BIELKOWO
102 BATALION OCHRONY
73-108 Kobylanka, Bielkowo
tel.: 261 461 123,    261 461 124,    261 461 125,   261 461 126,
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie: szeregowych
prowadzone będzie: w każdą 1 i 3 środę miesiąca

102bo.wp.mil.pl
BYDGOSZCZ
8 KUJAWSKO-POMORSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
85-915 Bydgoszcz, ul. Warszawska 10
tel.: 261 415 510,   261 415 518,   261 415 588
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie : oficerów, podoficerów i szeregowych
BYDGOSZCZ
11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 147
tel.: 261 411 394
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie: oficerów i podoficerów
11wog.wp.mil.pl
CZERWIEŃSK
4 ZIELONOGÓRSKI PUŁK PRZECIWLOTNICZY
66-016 Czerwieńsk, ul. Składowa 10
tel.: 261 671 251, 261 671 310
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie: oficerów, podoficerów, szeregowych
prowadzone będzie: w każdy czwartek i piątek tygodnia

4zpplot.wp.mil.pl
GLIWICE
6 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
44-121 Gliwice ul. Andersa 47
tel.: 261 111 726
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie: szeregowych
prowadzone będzie:  12.12.2018

6batalion.wp.mil.pl
GRÓJEC
1 GRÓJECKI OŚRODEK RADIOELEKTRONICZNY
05-600 Grójec ul. Słomczyn-Kącin
tel.: 261 513 485,  261 513 441
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie: oficerów, podoficerów i szeregowych
prowadzone będzie: w każdy pierwszy i trzeci wtorek

1orel.wp.mil.pl
KRAKÓW
6 BATALION DOWODZENIA
30-901 Kraków ul. Ułanów 43
tel.: 261 135 538,  261 135 534
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie w dniach:  
13.11.2018,  04.12.2018
6bdow.wp.mil.pl
KRAKÓW
6 BATALION LOGISTYCZNY
30-901 Kraków ul. Ułanów 43
tel.: 261 135 538,  261 135 534
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie: oficerów, podoficerów i szeregowych

6blog.wp.mil.pl
LEŹNICA WIELKA
1 BATALION KWAWALERII POWIETRYNEJ
95-043 Leźnica Wielka
tel.: 261 168 204,  261 168 218,  261 168 205
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie: szeregowych
prowadzone będzie: w każdy wtorek oprócz dni ustawowo wolnych godz. 9:00

25bkpow.wp.mil.pl
MALBORK
22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO MALBORK
82-200 Malbork, ul. 17-go Marca 20
tel.: 261 536 293,  261 536 297,  261 536 249
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie: oficerów, podoficerów

22blot.wp.mil.pl
MIĘDZYRZECZ
17 WIELKOPOLSKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA
66-300 Międzyrzecz ul. Wojska Polskiego 17
tel.: 261 674 265,  261 674 816
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie: oficerów, podoficerów i szeregowych
prowadzone będzie: w każdy wtorek tygodnia o godz. 8:00

17wbz.wp.mil.pl
SULECHÓW
5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII
66-100 Sulechów ul. Wojska Polskiego 1
tel.: 261 569 635,   261 569 644
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie: oficerów, podoficerów i szeregowych
prowadzone będzie: w każdą środę o godz. 8:00

5pa.wp.mil.pl
SZCZECIN
12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA
70-904 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250
tel.: 261 455 356
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie: oficerów, podoficerów i szeregowych
prowadzone będzie: w każdy wtorek tygodnia o godz. 8:00

12bz.wp.mil.pl
SZCZECIN PODJUCHY
5 PUŁK INŻYNIERYJNY
70-727 Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39
tel.: 261 454 590,  261 454 513
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie: szeregowych
prowadzone będzie: w każdą środę miesiąca o godz. 8:00

5pinz.wp.mil.pl
ŚWIDWIN
21 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
78-301 Świdwin ul. Połczyńska 32
tel.: 261 533 145
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie: podoficerów 

21blot.wp.mil.pl
ŚWINOUJŚCIE
12 WOLIŃSKI DYWIZJON TRAŁOWCÓW
72-600 Świnoujście ul. Steyera 28
tel.: 261 242 120,    261 242 121
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie: szeregowych
prowadzone będzie: w każdy wtorek miesiąca godz. 10:00

8fow.wp.mil.pl
ŚWIĘTOSZÓW
10 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ
59-726 Świętoszów ul. Sztabowa 1
tel.: 261 685 015,  261 685 090,  261 685 017
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie: oficerów, podoficerów i szeregowych
prowadzone będzie: w każdy czwartek tygodnia o godz. 8:00

10bkpanc.wp.mil.pl
TORUŃ
CENTRUM SZKOLENIA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
87-100 Toruń, ul. Piastowska 2-7 (wejście od ul. Dobrzyńskiej)
tel.: 261 432 605
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie: oficerów, podoficerów
prowadzone będzie: każdy piątek godz. 8:30
WAŁCZ
1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
78-600 Wałcz, ul. Ciasna 7
tel.: 261 472 593, 261 472 257
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie: oficerów i podoficerów
1rblog.wp.mil.pl
WARSZAWA
1 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c
tel.: 261 821 739,     261 821 397
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie: oficerów i podoficerów

1bltr.wp.mil.pl
WARSZAWA
CENTRUM REAGOWANIA EPIDEMIOLOGICZNEGO SZ RP
01-485 Warszawa ul. Płk. Kazimierza Leskiego 7
tel.: 261 892 762,   261 892 528
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie: oficerów i podoficerów

cresz.wp.mil.pl
WĘGORZEWO
11 MAZURSKI PUŁK ARTYLERII
11-600 Węgorzewo ul. Bema 7
tel.: 261-337-132
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie: szeregowych
prowadzone będzie: w każdą środę tygodnia o godz. 7:30

11pa.wp.mil.pl
WROCŁAW
31 BATALION RADIOTECHNICZNY
50-984 Wrocław ul. Graniczna 13
tel.: 261 669 921,   261 669 969
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie: oficerów i podoficerów 

31brt.wp.mil.pl
ŻAGAŃ
11 BATALION DOWODZENIA
68-100 Żagań ul. Żarska 1
tel.: 261 688 364,  261 688 360,  262 780 262,  261 688 457
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie: oficerów, podoficerów i szeregowych
prowadzone będzie: w każdy czwartek godz. 7:45 (biuro przepustek ul. Żarska, brama środkowa)

11bdow.wp.mil.pl

05-126 Białobrzegi, ul. Osiedle Wojskowe 93
tel.: 261 887 467,    261 887 468

postępowanie kwalifikacyjne w korpusie: oficerów, podoficerów

16dz.wp.mil.pl

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl