Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu - REKONWERSJA KADR

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
REKONWERSJA KADR

WNIOSEK DO DYREKTORA DEPARTAMENTU SPRAW SOCJALNYCH MON O SKIEROWANIE W RAMACH POMOCY REKONWERSYJNEJ NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ

WNIOSEK O PRZYZNANIE FINANSOWEJ POMOCY REKONWERSYJNEJ NA PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE

OŚWIADCZENIE ŻOŁNIERZA O PLANOWANYM ZAMIARZE ZWOLNIENIA Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

ZAŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH INSTYTUCJI / OŚRODKA DO PROWADZENIA SZKOLEŃ / KURSÓW / STUDIÓW  

ZGODA DOWÓDCY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NA ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI PONIESIONYCH KOSZTÓW NA PRZEJAZDY/NOCLEGI ZWIĄZANYCH Z PRZEKWALIFIKOWANIEM ZAWODOWYM

 
ZAŚWIADCZENIE PRAKTYKODAWCY
ZGODA DOWÓDCY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NA PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE
OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI PONIESIONYCH KOSZTÓW NA PRZEJAZDY/NOCLEGI ZWIĄZANYCH Z PRAKTYKĄ ZAWODOWĄ

ZAŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH INSTYTUCJI / OŚRODKA DO PROWADZENIA SZKOLEŃ / KURSÓW / STUDIÓW

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI ZAWODOWEJ
OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl