Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

W dniu 29.06.2012 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy między Wojskową Komendą Uzupełnień w Toruniu i Zespołem Szkół Nr 1 w Toruniu. WKU reprezentował Wojskowy Komendant Uzupełnień -  ppłk mgr Mirosław LIS, Zespół Szkół Nr 1- dyrektor mgr Zbigniew MATUSZEWICZ.


POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W TORUNIU Z ZESPOŁEM SZKÓŁ NR 1 W TORUNIU

ANEKS DO POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W TORUNIU Z ZESPOŁEM SZKÓŁ NR 1 W TORUNIU 


W dniu 02.10.2012 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy między Wojskową Komendą Uzupełnień w Toruniu i Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. WKU reprezentował Wojskowy Komendant Uzupełnień - ppłk mgr Mirosław LIS, Zespół Szkół CKU w Gronowie - dyrektor mgr Zbigniew PIOTROWSKI. Porozumienie zostało zawarte w obecności Starosty Toruńskiego p. Mirosława GRACZYKA, reprezentującego organ prowadzący Szkoły. 


POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W TORUNIU Z ZESPOŁEM SZKÓŁ CKU W GRONOWIE

ANEKS DO POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W TORUNIU Z ZESPOŁEM SZKÓŁ CKU W GRONOWIE


 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

    
  • BIP