Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
LEGIA AKADEMICKA

 Informacje o programie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka"

 

RUSZA IV. EDYCJA PROGRAMU OCHOTNICZEGO PRZESZKOLENIA WOJSKOWEGO STUDENTÓW „LEGIA AKADEMICKA

W związku z utrzymującym się bardzo dużym zainteresowaniem studentów edukacją wojskową oraz praktycznym przeszkoleniem wojskowym, od początku nowego roku akademickiego 2020/2021 rusza kolejna, IV. już edycja programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów w ramach „Legii Akademickiej” na której uruchomiony zostanie pilotażowo po raz pierwszy oficerski moduł kształcenia.

Realizację programu w dalszym ciągu wspierają resorty edukacji i nauki oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. 


 Uczelnie nadzorowane przez Ministra Edukacji i Nauki mogą ubiegać się o realizację zadania zgodnie z poniższymi założeniami:

 • publiczne – wszystkie,
 • niepubliczne – kształcące w roku akademickim 2019/2020 co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych (wg. danych z systemu POL-on).

Dodatkowo, przy zlecaniu zadania, Minister Edukacji i Nauki  będzie kierował się następującymi kryteriami:

 • zapewnienie szkolenia we wszystkich województwach (wg rozkładu terytorialnego),

Wybrane uczelnie, którym zostanie zlecone zadanie, zobowiązane będą do przyjmowania na przeszkolenie teoretyczne również kandydatów - studentów
z innych uczelni w danym mieście (województwie), a które nie są w programie.

WAŻNE DLA UCZELNI:

Uczelnie i szkoły wyższe zainteresowane udziałem w kolejnej edycji programu „Legia Akademicka” więcej informacji na ten temat mogą uzyskać w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji Ministerstwa Edukacji i Nauki pod numerem telefonu 22 529 23 41.


 LEGIA AKADEMICKA to program skierowany do wszystkich studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, zarówno dziennych i zaocznych, to miejsce zarazem dla kobiet jak i mężczyzn, dla osób odważnych, chcących przeżyć przygodę swojego życia, zdobyć niepowtarzalne doświadczenia i unikalne umiejętności, ukształtować swój charakter i wykuć hart ducha, wyrobić pewności siebie, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Zgłębić trudne arkana żołnierskiego rzemiosła, które przydadzą się zarówno w codziennym życiu jak i w przyszłej pracy zawodowej -  kto wie, być może również w mundurze wojskowym.

WAŻNE DLA STUDENTÓW:

Studenci zainteresowani udziałem w IV. edycji programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów w ramach „Legii Akademickiej”, już dzisiaj powinni zgłosić się do koordynatora programu „Legia Akademicka” w swojej uczelni.

Możecie zadzwonić również do nas, gdzie otrzymacie informację co zrobić, aby przystąpić do programu:

 • punkt informacyjny w MON – tel. 261 874 672,
 • dane kontaktowe koordynatora LA w WSzW w Bydgoszczy - tel. 261 415 026, 261 415 020
 • dane kontaktowe koordynatora LA w WKU w Toruniu - tel. 261 432 146 oraz 261 432 540,

Ponadto, wiele ciekawych i przydatnych informacji na temat programu „Legia Akademicka” można odnaleźć na:

 • oficjalnej stronie internetowej:

https://legiaakademicka.wp.mil.pl/ oraz  http://bityl.pl/Xm3w4

 • stronie Facebooka:

https://www.facebook.com/LegiaAkademickaMON/

 • stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki
    bit.ly/3a4uomP

 Legia Akademicka to już czwarta edycja tego programu. Dotychczas kształcenie odbywało się w module podstawowym i podoficerskim. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej program rozszerzono o szkolenie przyszłych oficerów.

Moduł oficerski, podobnie jak podstawowy i podoficerski, będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej. W odróżnieniu jednak od dwóch dotychczasowych modułów kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą w letnie wakacje studenckie. To łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych. W ramach nauki studenci odbędą zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów. Następne 23 dni szkolenia spędzą w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie szlifować będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce. Na ostatnie 3 dni wrócą do AWL, gdzie przystąpią do egzaminu.

Po zdaniu z sukcesem egzaminu oficerskiego każdy ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy. Zanim to jednak nastąpi, każdy będzie musiał spełnić kilka wymogów formalnych, z których najważniejszy to dostarczenie dyplomu magistra. 

Do modułu  mogą przystąpić wyłącznie ci, którzy mają za sobą ukończony moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach. Mogą do niego zapisać się również studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy. Warunek: muszą studiować na uczelni cywilnej, która partycypuje w programie, a studia w niej kończą się tytułem magistra.

W roku pilotażowym zapewnionych jest 50 miejsc dla chętnych do zastania oficerami. O przyjęciu do programu decydować będzie komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, a jednym z kryteriów naboru będzie wykształcenie, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie w Siłach Zbrojnych. MON planuje, aby docelowo w module oficerskim corocznie kształciło się 250 uczestników programu. 

Aby zgłosić chęć odbycia szkolenia wystarczy złożyć wniosek na uczelni. Program szkolenia w module oficerskim znajduje się w opracowaniu.


MON planuje, aby docelowo w module oficerskim corocznie kształciło się 250 uczestników programu.


Do pobrania:

Wniosek o przystąpienie do programu LA (.pdf)

 

Wzór wypełnionego wniosku o przystąpienie do programu LA na uczelnię (pdf)

Ankiety kwalifikacyjna do ochotniczego szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów Legia Akademicka.(pdf)

Zaświadczenie o zaliczeniu części teoretycznej LA (.pdf)

Wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach LA (.pdf)

Oświadczenie RODO - dla modułu oficerskiego

 

 


 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

  
 • BIP