Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KURSY I PRZESZKOLENIA

 

 

 

 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w TORUNIU 
PROWADZI NABÓR OCHOTNIKÓW

 

NA SZKOLENIE KURSOWE KADRY REZERWY

 

w 2021 roku

 

 

 

 

 

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Liczba żołn. rez. do

przesz-kolenia

Termin turnusu

Rodzaj kursu

Stanowisko (funkcja)

Nr SW

Akademia Wojsk  Lądowych

we Wrocławiu

OFICERSKI

dowódca plutonu

20D01

1

12.04 – 02.07

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

OFICERSKI

dowódca plutonu/

oficer

38A01

2

06.09 – 26.11

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

PRZEKWALIFIKO-WANIA

oficer /pdf.

54D01/54D24

1

06.09 - 05.10

 

 

 

 

 

Przyjmowane są również wnioski chętnych na kursy oficerskie przeszkalania kadry rezerwy w 2021 roku w korpusie Żandarmerii Wojskowej oraz Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej od:

 

a)     żołnierzy rezerwy, którzy posiadają wykształcenie wyższe prawnicze
i nie figurują w rejestrze karanych,

 

 

 

b)    osób przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzami rezerwy, którzy posiadają wykształcenie wyższe prawnicze i nie figurują
w rejestrze karanych.

 

Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w celu poprawy stanu i uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

 

         Kursy organizowane są w formie długotrwałych ćwiczeń wojskowych. 
Przebieg  przeszkolenia żołnierzy rezerwy składa się ze: szkolenia teoretycznego,  szkolenia praktycznego, sprawdzianu ze sprawności fizycznej     i  egzaminu końcowego. 

 

Na kursy kadry rezerwy będą kierowani żołnierzy rezerwy oraz
w określonych sytuacjach osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy spełniają następujące warunki: nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne, są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat oraz ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych przez złożenie wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień.

 

KURSY OFICERSKIE

 

 

 

Na kursy oficerskie kierowani będą żołnierzy rezerwy posiadający wykształcenie wyższe (w pierwszej kolejności podoficerowie rezerwy,
a w przypadku ich braku szeregowi rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Przy doborze na poszczególne kursy uwzględniana będzie specjalność wojskowa, w której kandydaci odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe.

 

Na kursy oficerskie w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

 

 

 


 

UWAGA: złożenie wniosku o powołanie na kurs nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

 


 

W celu ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych w 2021 roku w ramach kursów zainteresowani mogą zgłaszać się osobiście do 

 

  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu

 

 ul. Wały Gen. Sikorskiego 21

 

pokój nr 112
Szczegółowe informacje dotyczące kursów przeszkalania rezerw można uzyskać pod nr tel.: 261 432 134

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

    
  • BIP