Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
DO POBRANIA

Korzystanie z pomocy rekonwersyjnej wymaga złożenia następujących dokumentów:

 

DLA BYŁYCH ZOŁNIERZY ZAWODOWYCH

 

WNIOSEK O FINANSOWA POMOC REKONWERSYJNĄ  - pobierz formularz

Załączniki do wniosku:

 1. Dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
 2. Dokument potwierdzający posiadaną wysługę lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej.
 3. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do szkolenia i przyjęciu na szkolenie. – pobierz formularz
 4. Oświadczenie o kosztach poniesionych na przejazdy/noclegi. – pobierz formularz
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego – pobierz formularz

 

UWAGA: Były żołnierz zawodowy załącza do wniosku oryginały (lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) „dokumentu określającego termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej” i „dokumentu potwierdzającego wysługę lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej” wystawione przez macierzystą JW.

 

DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

 

WNIOSEK O FINANSOWA POMOC REKONWERSYJNĄ NA PRZEKWALIFIKOWANIE – pobierz formularz

Załączniki do wniosku:

 1. Dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, tj.:
  • rozkaz personalny lub
  • oświadczenie o zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej – pobierz formularz
 2. Zgoda dowódcy JW. Na realizowanie przekwalifikowania zawodowego i zaświadczenie o posiadanej wysłudze  - pobierz formularz
 3. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do szkolenia i przyjęciu na szkolenie - pobierz formularz
 4. Oświadczenie o kosztach poniesionych na przejazdy/noclegi - pobierz formularz
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego - pobierz formularz

 

UWAGA:  Żołnierz zawodowy załacza do wniosku „dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej” i „zaświadczenie o posiadanej wysłudze„ po ich uzyskaniu z komórki kadrowej macierzystej JW.

 

WNIOSEK O SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ  - pobierz formularz

Załączniki do wniosku:

 1. Dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
 2. Zgoda dowódcy JW na odbycie praktyki zawodowej i zaświadczenie o posiadanej wysłudze - pobierz formularz
 3. Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową  - pobierz formularz
 4. Oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów na przejazdy/noclegi związanych z praktyka zawodową - pobierz formularz
 5. Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej - pobierz formularz
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

  
 • BIP