Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
8 KUJAWSKO-POMORSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ

 8. K-P BOT - Dane teleadresowe


Dane kontaktowe

 8 KUJAWSKO-POMORSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ

ul. Warszawska 10

85-915 BYDGOSZCZ


DOWÓDCA BRYGADY

płk Krzysztof STAŃCZYK

Tel. 261 415 500

tel.kom. 727 012 287

e-mail: k.stanczyk@ron.mil.pl


ZASTĘPCA DOWÓDCY BRYGADY

ppłk  Paweł LECH

Tel. 261 415 501

tel.kom. 723 682 141
e-mail: paw.lech@ron.mil.pl


SEKRETARIAT

Tel. 261 415 500

tel.kom. 885 330 790

e-mail: 8kpbot.sekretariat@ron.mil.pl


 OFICER DYŻURNY 8 K-P BOT

tel. 261 415 525

FAX:  261 415 524

tel. 261 415 505

tel. kom. 885 330 812


 STARSZY PODOFICER DOWÓDZTWA BRYGADY

st.chor.sztab. Jan WENDA

tel. 261 415 505

tel.kom. 885 330 783 


SZEF SZTABU BRYGADY

ppłk Tomasz STOPNICKI

tel. 261 415 502

tel.kom. 601 667 854

e-mail:to.stopnicki@ron.mil.pl


SZEF SEKCJI PERSONALNEJ (S-1)

ppor. Emilia Sawicka

tel. 261 415 510

tel.kom. 885 330 816

e-mail: e.sawicka@ron.mil.pl


PODOFICER SEKCJI PERSONALNEJ (S-1)

ds. terytorialnej służby wojskowej (TSW)

kpr. Agata TRZĘSALSKA

tel. kom. 885 330 780


 

STARSZY REFERENT SEKCJI PERSONALNEJ (S-1)

ds. terytorialnej służby wojskowej (TSW)

p. Weronika PETRYKOWSKA 

tel. 261 415 513


PODOFICER SEKCJI PERSONALNEJ (S-1)

ds. żołnierzy zawodowych

plut.  Jacek KARCZEWSKI

tel. 261 415 512

 tel.kom. 885 330 321


 

PODOFICER SEKCJI PERSONALNEJ (S-1) 

Szef Mobilnego Zespołu Rekrutacyjnego

REKRUTER WOT 

mł. chor. Krzysztof ŁYDZIŃSKI

 tel. kom. 601 597 713

e-mail: krzysztofwotowski10@gmail.com


OFICER SEKCJI ROZPOZNAWCZEJ

kpt. Daniel SIUDAK

tel.kom. 887 751 365

e-mail: d.siudak@ron.mil.pl 


SZEF SEKCJI LOGISTYKI (S-4)

mjr Paweł PARUCH

tel. 261 415 540

tel.kom. 885 330 782

e-mail: p.paruch@ron.mil.pl


SZEF SEKCJI WSPÓŁPRACY CYWILNO-WOJSKOWEJ

mjr Jakub WĘCŁAWOWICZ

tel.kom. 885 330 813

e-mail: j.weclawowicz@ron.mil.pl


SZEF SEKCJI WSPARCIA DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI (S-6)

mjr Adam POLKOWSKI

tel. 261 415 560

tel.kom. 727 041 693

e-mail: ad.polkowski@ron.mil.pl


SZEF SEKCJI SZKOLENIOWEJ

mjr Mariusz BUCHOLC

tel. 261 415 570

tel.kom. 885 330 794

e-mail: m.bucholc@ron.mil.pl


KIEROWNIK SEKCJI BHP

Pani Kamila BAGNIEWSKA

tel. 261 415 583

tel.kom. 885 330 229

e-mail: k.bagniewska@ron.mil.pl


SAMODZIELNY REFERENT SEKCJI PERSONALNEJ (S-1)

ds. pracowników RON

Pani Lidia GOŁUCH

tel. 261 415 517

tel.kom. 885 330 234

e-mail: l.goluch@ron.mil.pl


 

OFICER PRASOWY

por. Paweł BANASIAK

tel. 261 415 587

tel. kom. 885 330 816


SZEF SEKCJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

mjr Waldemar BALIK

tel.kom. 885 330 817

e-mail: 8kpbot@ron.mil.pl


SZEF SEKCJI OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

mjr Karol MATUSZEWSKI

tel.kom. 885 330 789

e-mail: k.matuszewski@ron.mil.pl


KIEROWNIK KANCELARII

st. chor. Jacek ZAWADZKI

tel. 261 415 595

FAX: 261 415 596

e-mail: jacek.zawadzki@ron.mil.pl


DOWÓDCA

81 Batalionu Lekkiej Piechoty w Toruniu

ppłk Marcin PIWOWARCZYK

tel. 261 432 535

tel.kom. 885 330 803

e-mail: ma.piwowarczyk@ron.mil.pl


ZASTĘPCA DOWÓDCY BATALIONU - SZEF SZTABU

mjr Andrzej SIKORA

tel. kom. 885 330 829

e-mail: andr.sikora@ron.mil.pl


  

DOWÓDCA

82 Batalionu Lekkiej Piechoty w Inowrocławiu

mjr Dariusz SZYPURA

tel. 261 436 800

tel. kom. 608 327 196

e-mail: d.szypura@ron.mil.pl


 

ZASTĘPCA DOWÓDCY BATALIONU - SZEF SZTABU

mjr Tomasz POGRANICZNY

tel. kom. 501 150 025

e-mail: t.pograniczny@ron.mil.pl


Link:  Procedura rekrutacji do WOT

 


 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

    
  • BIP