Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu

BIP

Zgodnie z §7.2 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. 2017 poz. 626) do kierowniczych stanowisk wojskowej komendy uzupełnień należą:

          ppłk Mariusz MARCINIAK /tel. 261 43 21 30/

         Vacat

          mjr Andrzej SOWA /tel. 261 43 25 40/

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

    
  • BIP