Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu

BIP

Zgodnie z art. 14.1. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.1430) Wojskowa Komenda Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. 2017 poz. 626) siedzibą Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu jest miasto Toruń. Terytorialny zasięg działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu to miasta i gminy objęte zasięgiem działania powiatów:

  • toruńskiego;
  • aleksandrowskiego;
  • miasta Toruń.
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

    
  • BIP