Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu

BIP

Skargi i wnioski rozpatruje Wojskowy Komendant Uzupełnień
w Toruniu zgodnie z zasadami właściwości miejscowej.

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie spraw będących w kompetencjach Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Toruniu odbywa się zgodnie z przepisami:


Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów  (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46), "Skargi i wnioski niezawierajàce imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszàcego pozostawia się bez rozpoznania."


 Wnioski i skargi do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Toruniu można wnosić:

                w każdy poniedziałek w godz. 15.oo - 16.oo;

                Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu

                ul. Wały gen. Sikorskiego 21
               
87-100 Toruń


Szczegółowych informacji w sprawach skarg i wniosków udziela Pełnomocnik Wojskowego Komendanta Uzupełnień ds. skarg, wniosków i petycji: tel. 261 43 23 32

 

Koordynator ds. dostepności WKU w Toruniu - Pani Ramona ZWIERCHOWSKA tel. 261 432 136

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

    
  • BIP