Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
06 września 2021
KOLEJNE UŁATWIENIA W POWOŁYWANIU DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
O powołanie do zawodowej służby wojskowej mogą się ubiegać żołnierze wszystkich korpusów kadry pełniący czynną służbę wojskową, o której mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a mianowicie: zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, terytorialną służbę wojskową, ćwiczenia wojskowe, służbę przygotowawczą oraz okresową służbę wojskową – tak brzmi znowelizowany przepis w opublikowanym rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie powoływania do służby wojskowej.
 
Oprócz tego rozporządzenie m.in.
 
>> wprowadza możliwość złożenia wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej w formie dokumentu elektronicznego
>> zastępuje przedstawienie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oświadczeniem osoby ubiegającej się o powołanie do zawodowej służby wojskowej o nieprowadzeniu wobec niej postępowania karnego
>> rezygnuje z dołączenia do wniosku części dokumentów, m.in. życiorysu, odpisu skróconego aktu urodzenia czy kopii uwierzytelnionej dowodu osobistego;
>> określa, że złożenie wniosku do organu właściwego do powoływania do zawodowej służby wojskowej odbywa się za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której wnioskodawca pełni czynną służbę wojskową.
 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 3 września 2021 roku.
 
Pełna treść rozporządzenia dostępna jest tutaj >>>> http://bityl.pl/tnnT9
generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

    
  • BIP