Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
16 listopada 2018
UCZYSZ SIĘ? STUDIUJESZ? ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM 8 KUJAWSKO-POMORSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ
8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej wychodzi z ofertą szkoleniową dla uczniów wszystkich szkół średnich i uczelni wyższych województwa kujawsko-pomorskiego polegającą na udziale pełnoletnich uczniów w 16-dniowym szkoleniu podstawowym, po odbyciu, którego staną się pełnoprawnymi żołnierzami terytorialnej służby wojskowej.


Szkolenie podstawowe prowadzone będzie w czasie przerwy zimowej i letniej 2019 r. w 81blp w Toruniu. Terminy szkoleń realizowane będą w dniach 11-26.01.2019r., 29.03-13.04.2019r. oraz 16-31.08.2019r. Oprócz ukończonego 18-roku życia, warunkiem koniecznym przystąpienia do szkolenia jest posiadanie obywatelstwa polskiego, niekaralności za przestępstwa umyślne oraz zdrowie fizyczne i psychiczne by pełnić służbę wojskową. Szkolenie obejmowało będzie zajęcia z taktyki, topografii, szkolenia strzeleckiego, przetrwania, a także kształcenia obywatelskiego i udzielania pierwszej pomocy. Oferta kierowana jest również do nauczycieli oraz wykładowców, których obecność podczas szkoleń motywuje ich wychowanków.

Szczegółowe informacje można uzyskać  w 8 K-P BOT w Bydgoszczy (tel. 261-415-518) oraz  w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w  Toruniu w pokoju nr 8 lub pod nr telefonu 261 43 21 47.

 

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl