Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
13 października 2020
UROCZYSTE OTWARCIE SZKOŁY PODOFICERSKIEJ LOGISTYKI W GRUDZIĄDZU
12 października 2020 roku uroczyście zainaugurowano funkcjonowanie Szkoły Podoficerskiej Logistyki oraz nowego budynku Szkoły Specjalistów Pożarnictwa.

Szkoła Podoficerska Logistyki (SPLog) to rozpoczynająca swą działalność jednostka organizacyjna szkolnictwa wojskowego bezpośrednio podporządkowana Komendantowi Centrum Szkolenia Logistyki płk. Andrzejowi DYK oraz dowodzona przez st. chor. szt. Andrzeja HAJMĘ. W trakcie inicjującego  ceremonię uroczystego apelu Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Pan gen. dyw. Dariusz RYCZKOWSKI odebrał meldunek, dokonał przeglądu pododdziałów oraz podczas swojego przemówienia zwrócił uwagę, że ”powstanie szkoły wynikało z potrzeb zarówno w kontekście planowanego zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych, jak i konieczności szkolenia kadr w korpusie podoficerskim w specjalnościach logistycznych. Logistycy stanowią aż 1/3 całego korpusu podoficerów.”

Podczas ceremonii miało miejsce przekazanie aktu erekcyjnego Komendantowi SPLog. oraz wręczenie Odznaki Honorowej Centrum Szkolenia Logistyki dla Szefa IWsp SZ Pana gen. dyw. Dariusza RYCZKOWSKIEGO.

Po uroczystym apelu zebrani goście skierowali się na uroczyste otwarcie nowoczesnegoi doskonale wyposażonego budynku zabezpieczającego potrzeby dydaktyczne i koszarowe. Obiekt ten jest przeznaczony dla Szkoły Specjalistów Pożarnictwa znajdującej się w strukturach Centrum Szkolenia Logistyki. Doniosłość tego wydarzenia podkreślił swą obecnością z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Pan płk Andrzej NAWROCKI.

Ostatnim punktem ceremonii było przemieszczenie się do obiektów SPLog-u. Wśród zebranych gości nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającą powstanie Szkoły Podoficerskiej. Symbolicznego zerwania wstęgi dokonali: inicjator powstania Szkoły Podoficerskiej płk dr inż. Robert Woźniak oraz pierwszy Komendant Centrum Szkolenia Logistyki Pan gen. bryg. rez. Dariusz ŻUCHOWSKI wraz z obecnym Komendantem płk. Andrzejem DYK.

 

Tekst i foto: CSLog. w Grudziądzu

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

    
  • BIP