Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
14 lutego 2020
KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 102. BATALIONIE OCHRONY - BIELKOWO
17 lutego , 02 i 16 marca zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 102. batalionie ochrony w Bielkowie.

Kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zwodowej służby wojskowej w 102. batalionie ochrony w m. Bielkowo (woj. Zachodniopomorskie) prowadzone bedą w korpusach: oficerów, podoficerów i szeregowych.
Kwalifikacje odbędą się w dniach 17 lutego, 02 i 16 marca 2020 roku.
Stawiennictwo w dniu kwalifikacji godz. 8.00.

Kandydat w dniu kwalifikacji powinien posiadać oryginał nw. dokumentów wraz z wykonaną kserokopią:

- książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, opinie służbowe, kontrakt na pełnienie służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,  zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń w NSR, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje np. uprawnienia do obsługi maszyn inżynieryjnych.
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia testu wysiłkowego ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych, przybory do pisania, kserokopie posiadanych dokumentów.

 W kwalifikacjach na wolne stanowiska mogą brać udział:

- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;
- żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych;
- żołnierze po służbie przygotowawczej.

UWAGA !

Każdorazowo przed udaniem się na kwalifikacje, proszę potwierdzić telefonicznie termin kwalifikacji pod nr telefonu: 261 461 124 (125 i 126).

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji mozna również uzyskać w WKU w Toruniu pod nr telefonu: 261 43 21 49.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

    
  • BIP