Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
13 października 2021
NABÓR DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ SONDA W ZEGRZU I TORUNIU
Harmonogram rekrutacji i realizacji szkolenia wojskowego w Szkole Podoficerskiej SONDA w Zegrzu i Toruniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

KURS SŁUŻBY KANDYDACKIEJ 2022/2023

Kod i nazwa korpusu osobowego

Kod i nazwa grupy osobowej

OGÓŁEM

28

Łączności i informatyki

B

eksploatacji systemów łączności

60

D

eksploatacji systemów informatycznych

17

RAZEM W SZKOLE PODOFICERSKIEJ SONDA W ZEGRZU I TORUNIU                                                          77

 

KURS SŁUŻBY KANDYDACKIEJ NA POTRZEBY GO 28B - 2022/2023

Postępowanie rekrutacyjne w SP Sonda:

Stawiennictwo w SP Sonda w dniu 20.09.2022 r. do godz. 10.00

> Szkolenie podstawowe (w SP Sonda):                                         19.09 - 15.10.2022 r.

-      Egzamin po szkoleniu podstawowym (w SP Sonda): 14.10.2022 r.

-      Przysięga wojskowa (w SP Sonda):                                       15.10.2022 r.

> Kształcenie Bazowe (w SP Sonda):                                              16.10-23.12.2022 r.

- Urlop wypoczynkowy (10 dni - okres zimowy): 24.12.2022 r. - 02.01.2023 r.

Stawiennictwo w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

w dniu 02.01.2023 r. do godz. 20.00.

> Kształcenie specjalistyczne (w CSŁil):                                          03.01 - 20.02.2023 r.

-    Egzamin po okresie kształcenia specjalistycznego Centrum Szkolenia realizuje we własnym zakresie - protokół stanowiący podstawę dopuszczenia do egz. na podoficera Centrum przesyła do SP Sonda.

-      Praktyki dowódcze (w wyznaczonych JW.):                          07 - 20.02.2023 r.

Stawiennictwo w SP Sonda w dniu 20.02.2023 r. do godz. 20.00.

>     Egzamin na podoficera (w SP Sonda):

>     Przygotowanie do promocji (w SP Sonda):

>     Promocja na podoficera (w SP Sonda):

KURS SŁUŻBY KANDYDACKIEJ NA POTRZEBY GO 28D - 2022/2023

Postępowanie rekrutacyjne w SP Sonda:

Stawiennictwo w SP Sonda w dniu 20.09.2022 r. do godz. 10.00

> Szkolenie podstawowe (w SP Sonda):                                         19.09 - 15.10.2022 r.

-      Egzamin po szkoleniu podstawowym (w SP Sonda): 14.10.2022 r.

-      Przysięga wojskowa (w SP Sonda):                                      15.10.2022 r.

> Kształcenie Bazowe (w SP Sonda):                                           16.10-23.12.2022 r.

- Urlop wypoczynkowy (10 dni - okres zimowy): 24.12.2022 r. - 02.01.2023 r.

Stawiennictwo w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu w dniu 02.01.2023 r. do godz. 20.00.

> Kształcenie specjalistyczne (wCSŁil):                                          03.01 -20.02.2023 r.

-     Egzamin po okresie kształcenia specjalistycznego Centrum Szkolenia realizuje we własnym zakresie - protokół stanowiący podstawę dopuszczenia do egz. na podoficera Centrum przesyła do SP Sonda.

-      Praktyki dowódcze (w wyznaczonych JW.):                         07 - 20.02.2023 r.

Stawiennictwo w SP Sonda w dniu 20.02.2023 r. do godz. 20.00.

>     Egzamin na podoficera (w SP Sonda):             21 -22.02.2023 r.

>     Przygotowanie do promocji (w SP Sonda):       23-25.02.2023 r.

>     Promocja na podoficera (w SP Sonda):            26.02.2023 r.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

    
  • BIP